skip to Main Content

Acne Clear

สิวเกิดจากการอุดตันของรูขุมขน ทำให้ไขมันจากชั้นผิวหนังไม่สามารถระบายออกมาได้ ลักษณะโดยมากจะเป็นตุ่มเม็ดเล็กๆ มีไตสีขาวฝังข้างใน หากมีตัวกระตุ้น เช่น เชื้อแบคทีเรีย จะทำให้เกิดการอักเสบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นตุ่มหนอง สิวหัวช้างได้

สาเหตุของสิว เกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกาย พันธุกรรม อารมณ์ อาหาร อากาศ ยา หรือแม้กระทั้งการล้างหน้าไม่สะอาด และอาหาร วิธีการรักษาสิวสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งเริ่มด้วยการหยุดสาเหตุที่ทำให้เกิดสิว รวมทั้งหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เป็นสิวมากขึ้น

โปรแกรมรักษาสิว Acne Clear

ขั้นตอนที่ 1 การกดสิว เป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการรักษาสิว เพราะหากปล่อยให้หัวสิวฝังอยู่ใต้ผิวหนังของเรานานๆก็จะทำให้เกิดการอักเสบ ได้ในภายหลัง และอาจเกิดหลุมสิวได้เช่นกัน ขั้นตอนนี้ต้องทำโดยผู้มีความรู้และความชำนาญเท่านั้น เพราะถ้าไม่ชำนาญอาจเกิดรอยแผลเป็น รวมถึงอาจเกิดหลุมสิวได้

ขั้นตอนที่ 2  การฉีดสิว เป็นขั้นตอนการฉีดยา เข้าไปที่สิว โดยยานี้จะไปช่วยลดการอักเสบของสิว โดยจะเข้าไปหยุดการทำงานของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวอักเสบ และเมื่อแบคทีเรียทำงานต่อไม่ได้ สิวก็จะไม่บวมขึ้น และยุบลงไปเอง ขั้นตอนนี้ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3  การฉายแสง ด้วยหน้ากาก Light Therapy Acne Mask โดยแสงที่ใช้ในการรักษาคือแสงที่มีความยาวคลื่น 415 mm. และ 660 mm Light Therapy  สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย P.Acne ต้นกำเนิดสิว รักษาสิวอุดตัน รักษาสิวอักเสบยุบเร็วขึ้น แห้งเร็วขึ้น

ขั้นตอนการบริการ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

Before&After

Promotions

สนใจสอบถามข้อมูลบริการกับเรา
ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

โทรศัพท์
Back To Top